Добропільський НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – ДНЗ" (дошкільне відділення)

Новини


Всі новини

Робота консультпункту

                Добропільський НВК «Спеціалізована школа  I-III ступенів № 4

 з поглибленим  вивченням  окремих предметів – дошкільний  навчальний заклад»        

 

                                                                Н А К А З

 

 

___05.09.2016____                                                                                        №___407____

 

Про  роботу  Консультативного

пункту для батьків і дітей, які

виховуються в умовах сім’ї

на 2016-2017 н. р.

 

            Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім'ї, організований при НВК, для реалізації освітніх програм дошкільного виховання. Консультативний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими зако­нодавчими актами, наказами МОНмолодьспорту, рі­шеннями місцевих органів виконавчої влади та ор­ганів місцевого самоврядування. Консультативний центр створений  для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей віком від 2 місяців до 6  років, які виховуються в умовах сім'ї. Консультативний центр — це одна з форм надання допомоги сім'ї у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку.

Мета створення Консультативного центру:

-  забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання;

-  надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх заміню­ють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї.

Головні завдання Консультативного центру:

-  надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім'ї, відповідно до їхніх задатків, на­хилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

-  сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім'ї;

-   забезпечення взаємодії між дошкільним на­вчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

           З метою забезпечення ефективної роботи Консультаційного центру при дошкільному навчальному закладі в 2016-2017 н. р.

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Заступнику директора з НВР  Румянцевій Н.А.

1.1. Скласти план роботи Консультативного центру на 2016-2017 н. р.

1.2. Забезпечити організацію лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консуль­тацій для батьків або осіб, які їх замінюють.

                                                                                                          За  планом

1.3.Організувати  заочне консультування через лис­тування, в телефонному режимі.

                                                                                                          Протягом року

1.4. Здійснювати консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань:

-   соціалізації дітей дошкільного віку, які вихову­ються в умовах сім'ї;

-   вікових, психофізіологічних особливостей дітей;

-   психологічної готовності до навчання у школі;

-  профілактики відхилень у фізичному, психічно­му і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім'ї;

-   організації ігрової діяльності;

-   організації харчування дітей вдома;

-  створення умов для загартування і оздоров­лення;

-  соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

1.5. Роботу з батьками або особами, які їх замінюють, і дітьми в Консультативному центрі проводити  підгрупами та індивідуально.

                                                                                                          Постійно

1.6.  Консультування батьків або осіб, які їх за­мінюють проводити  одним або декількома спеціалістами одночасно.

                                                                                                          Протягом року

 

1.7. Вести  необхідну  документацію:

- журнал реєстрації звернень;

- графік  роботи Консультативного центру;

    -  аналіз роботи за рік.

Постійно.

 

2. Психологу  Розумовській  П.В., старшій медичній сестрі Кравченко О.В. організувати   психолого-педагогічну  допомо­гу батькам або особам, які їх замінюють.

                                                                                                          Постійно

 

3. Контроль за виконанням  наказу  залишаю  за собою.

 

 

 

 

 

в.о.директора  НВК                                                                                    С.В.томчук

 

 

З наказом ознайомлена:

 

                                                                                                          Затверджую:

                                                                                  Директор  НВК «Спеціалізована

школа I-III ст.№4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад»

________________ С.В.Томчук

 

 

 

 

 

            ГРАФІК  РОБОТИ  КОНСУЛЬТАТИВНОГО  ЦЕНТРУ

 

               для батьків і дітей, які  виховуються в умовах сім’ї

 

                                              на 2016-2017 н. р.

 

 

Дні   тижня

Години  роботи

 

Понеділок

 

 

16.00 -  17.00

 

Середа

 

 

16.00 -  17.00

 

П’ятниця

 

 

16.00 -  17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджую:

                                                                                  в.о.директора  НВК «Спеціалізована

школа I-III ст.№4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад»

________________ С.В.Томчук

 

 

 

 

                                План роботи Консультативного пункту

                         для батьків і дітей, які  виховуються в умовах сім’ї  

                                                      на 2016-2017 н. р.

 

 

 

Консультації

Відповідальні

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Вікові особливості дітей 3, 4, 5-ти років

Деркач Н.Т.

Лобас М.К.

Оболенцева  В.В.

 

16.09.2016

 

2

Поради психолога «Психологічна безпека дитини»

Розумовська  П.В

Деркач Н.Т.

 

21.10.2016

 

3

Ігрова діяльність – основна форма навчання та виховання

Павкович  О.В.

Лобас М.К.

 

18.11.2016

 

4

Медичні  поради

 

Кравченко  О.В.

23.12.2016

 

5

Соціалізація дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї

 

Лобас М.К.

Оболенцева  В.В.

20.01.2017

 

6

Організація харчування дітей вдома

 

Кравченко  О.В.

17.02.2017

 

7

Готовність дітей  до навчання в школі

 

Деркач Н.Т.

Розумовська  П.В

 

23.03.2017

 

8

Профілактика відхилень у  фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей

 

Павкович  О.В.

Розумовська  П.В

20.04.2017

 

9

Загартування  та оздоровлення дітей в літній період

 

Лобас М.К.

Кравченко О.В.

18.05.2017

 

10

Індивідуальні консультації

 

Вихователі  днз

За потребою

 

 

 

 

 

 


1
2
3